Sunday, 4 September 2011

सोनियाच्या पावलांनी महालक्ष्मि आली

सोनियाच्या पावलांनी माझी माय आली ,
चांदीची पैंजण लेऊन आली ,
सनई चौघड्यांचा नाद घेऊन आली ,
आली ग आली माझी महालक्ष्मि आली ...

भरभराट तिने मला अशी दिली ,
हजारोनी उठली पंगत माझिया दरी ,
तरीही निपूर कधी मज ना आली ,
सोनियाच्या पावलांनी महालक्ष्मि आली ...

धनसंपत्ती तर आहेच ,
कृपेने तिच्या आत्म शांतीहि लाभली ,
धन्य मी झाले , ती माझ्या अंगणी आली ,
सोनियाच्या पावलांनी महालक्ष्मि आली ...

कवयित्री - अर्चना सोनाग्रे 

No comments:

Post a Comment