Wednesday, 6 July 2011

आज एक पावसाची सर

आज एक पावसाची सर , माझ्या गावी आली .
एकट्यात गाठून मला , चिंब चिंब भिजवून गेली .
कशी कुणास ठाऊक , मला तुझी आठवण झाली .
तशी मी लाजून स्वतःशीच हसली .
हळूच जाऊन पुन्हा , त्या सरीला बिलगली .
तुझ्या आठवणींच्या पावसात न्हाऊन निघाली .लेखिका 
अर्चना सोनाग्रे 

No comments:

Post a Comment