Monday, 22 August 2011

चारोळी

  • अन्नांच्या नावाचा वाजला डंका ,
  • सरकारच्या डोक्यात घुमल्या घंटा ,
  • सामान्य माणूस जागा झाला ,
  • सरकारचा उदो उदो झाला ...

  • सरकारला आपल्या शहाणपण सुचाव लवकर ,
  • अन्नाचं अनशन सुटावं लवकर ,
  • कशाला उगाच ताणून धरतंय ,
  • जसं अन्नाचं महत्व ते न जानतं ............

लेखिका - अर्चना सोनाग्रे

No comments:

Post a Comment