Wednesday, 3 August 2011

चारोळी

तुला नाही कल्पना आपलं गुपित फुटल्याची ,
साऱ्या जगात हीच चर्चा चालत असल्याची .
तू तर आहेस आपल्याच जगात मस्त ,
विचार दिसतोय तुझा ,
सर्व पुस्तकांना करायचा फस्त !

तुझे प्रेम नाही ओळखत ,
तो मूर्ख आहे ,
जीवनाच्या एका नियमापासून अजाण आहे ,
माहित नाही त्याला ,
नशिबानेच जीव लावणारं मिळतं कोणी ,
म्हणून जो मिळेल त्याला काबुल करायचे ,
उद्या पाहिजे म्हटल्यावरही नाही मिळाले ,
तर कुणाला सांगायचे ................

त्याने मला काही सांगायच्या लायकीचे समजले नाही ,
माझ्यावर भरोसा त्याला ठेवावासा वाटला नाही ,
यापेक्षाही वाईट काय होईल ,
कि मी पन त्याच्या मनाची व्यथा जाणली नाही .............

लेखिका - अर्चना सोनाग्रे 

No comments:

Post a Comment