Sunday, 14 August 2011

देशप्रेमाला उधान आणू !!!


लागलाय ऑगस्ट चला तयारी करूया ,
पंधरा ऑगस्ट ला देशप्रेमाचे उधान आणूया ,
फडकवू झेंडे , फिरू गल्लो गल्ली 
घोषणा करत फिरू बाईकच्या संगी ,
आता आपले देश प्रेम दाखवूनच देऊ ,
एका दिवसात जितके होईल तितके नारे लाऊ !

फुटाळा तलावावर बाईक परेड काढू ,
नवनवीन स्टंट करून मुलींना रिझवू ,
एका तरी मुलीला जरूर पटवू ,
आता आपले देश प्रेम दाखवूनच देऊ ,
एका दिवसात जितके होईल तितके नारे लाऊ !

सोळा ऑगस्ट ला परत आपापल्या कामात गुंतू ,
काहीही हो देशाचे आपल्याला काय करायचे ?
आपण पंधरा ऑगस्ट अन सव्वीस जानेवारीलाच सारे प्रेम दाखवू .
एका दिवसात जितके होईल तितके नारे लाऊ !

मग कोणी गरीब भुकेने मेला तर मरु दे ,
आपण आपल्या दोन वेळेच्या जेवणाचा विचार करू ,
एका दिवसात जितके होईल तितके नारे लाऊ !भ्रष्ट्राचाराला विरोध करायचा ठेका ,
घेतलाय ना रामदेवबाबा अन आण्णा हजारेंनी ,
मग आपण कशाला ह्यात उगाच वेळ घालवू ,
मिळतील तेव्हढे पैसे टेबलाखालून घेऊन घेऊ .
एका दिवसात जितके होईल तितके नारे लाऊ !

उगीच कशाला करावी उठाठेव , 
आपण आपले जीवन शांततेत घालवू ,
अन मुलांनाही हीच शिकवण देऊ ,
आता आपले देश प्रेम दाखवूनच देऊ ,
एका दिवसात जितके होईल तितके नारे लाऊ !!!!!!

कवयित्री - अर्चना सोनाग्रे 
No comments:

Post a Comment