Thursday, 23 April 2015

प्रेम

प्रेमाला पुर्णत्व लाभावे हे प्रत्येकाला वाटते
पण अपुर्णत्वच भाग्याला आवडते
म्हणुनच एकमेकांपासुन दुर झालेलेच सर्वान्ना आठवतात
सोनी महिवाल हीर रांझा प्रेमिकान्ना स्वतात दिसतात
अंत त्यांचा कठिण असुनही तो कबुल असतो
कारण प्रेम हे आंधळे असते
त्यात भुत भविष्य काहिच दिसत नसते
घर दार पैसा अडका कशाचेच भान नसते
हवा असतो तो एकमेकांचा अविरत सहवास
हातात हात घेउन निर्भिड जगण्याची आस ...

Writer, Archana Sonagre. M.A. (Public Admin).

No comments:

Post a Comment