Tuesday, 18 November 2014

स्वच्छतेविषयी थोडे

स्वच्छता अभियानाचे वारे वाहत आहेत चहुकडे
कुणी झाडु घेइ हातामधे कुणी घेइ खराटा
अन मारी फराटा जाणे कुठे.

ढिगारे कचर्याचे जागोजागि
उकिरडा दिसे जिथे तिथे
मज प्रश्न एक पडे
मंत्रि संत्रि झाडतान्ना
एकची पान का घेउन फिरे.Writer, Archana Sonagre. M.A. (Public Admin).

No comments:

Post a Comment