Wednesday, 12 November 2014

पिडा

अनंत घेरावे मजभोवति
नजरा किती मजवरती

मि पुरुष जातिचा प्राणि
म्हणुन हजार पहारे मजवरति

मि पिता बंधु अन पति
गुंततो मिही नात्यांच्या जाळ्यामधि

सुर असुर सर्वत्र असतात
मग माझीच का सम्पुर्ण जात
समजलि जाते असुरि

भावनांचे खेळ मझ्या सोबतहि खेळले जातात
इज्जतिच्या बाजारात माझेहि धिंडवडे निघतात

पण अश्रु गाळायचि मला सवलत नसते
अन गाळले तर बायला ठरवले जाते.

माझ्या पायातिल काटे मलाच काढावे लागतात
कितीहि झालि पिडा तरिही हसरे बोल बोलावे लागतात

हि पिडा माझ्या अंतरी
आजवर अशीच बाळगलि उरि ...
 Writer, Archana Sonagre. M.A. (Public Admin).master of labour studies. doing phd . like to help people for living happy life.

No comments:

Post a Comment