Sunday, 2 June 2013

माझा अथर्व

अथर्व आणि मी जातेय पुण्याला . सह्याद्रीच्या भन्नाट जल धारांना अनुभवायला . तुम्ही पण या . भेटूया एका छोट्या विश्रांती नंतर . तेव्हा पर्यंत सर्वांना टाटा आणि पावसाच्या सरींच्या वाटा !
Writer, Archana Sonagre. M.A. (Public Admin).

No comments:

Post a Comment